YASMIN SMITH
Yasmin Smith Chengdu production shots

Production shelves in Jinhui Ceramic Sanitary Ware Factory near Wuchangzhen, Sichuan Province, China (photo: Yasmin Smith)