YASMIN SMITH
Yasmin Smith Chengdu production shots

Bamboo pole moulds - Jinhui Ceramic Sanitary Ware Factory near Wuchangzhen, Sichuan Province, China (photo: Yasmin Smith)